m menu image  m home m cart

Eight Pearls

Starting at: $17.75

Please Choose:Add to Cart:Details

Description

This formula tonifies qi and blood.  It treats anemia, fatigue and general debility.

Contains extracted and decocted Dang Gui, Shu Di Huang, Chuan Xiong, Bai Shao, Ling Zhi, Huang Qi, Ren Shen, Dang Shen, Bai Zhu, Zhi Gan Cao, Da Zao, Sheng Jiang, Fu Ling, grain alcohol (~18% by volume), distilled water, and vegetable glycerin.

 Copyright © 2018 Red Sage Health Site by John Thuesen